Ljubavne pesme

Na zadovoljstvo zaljubljenika u pravu ljubavnu pesmu
izradili smo sajt koji će , nadamo se , ispuniti sva
vaša očekivanja.Na stranici katalog imate pregled svih
mojih tekstova pesama sa kratkim sadržajem koje su linkom
povezane sa sadržajem navedene pesme na stranici PESME

Druga zamisao je ta da svi oni koji žele, mogu objaviti
svoje pesme ali samo na taj način da preko stranice KONTAKT
pošalju svoje reči pesama ,koje ćemo pregledati i ukoliko je
pesma kvalitetna ,istu ćemo objaviti u izvornom sadržaju
ali ako ne zadovoljava ljubavni ukus ,neće biti objavljena

Svakako nam je u interesu da sajt posećuju svi tekstopisci
lepe narodne pesme svih uzrasta ali važni su nam , takođe ,
i svi oni koji bi pesme iskoristili za komponovanje i javno
izvođenje ,kako mojih , tako i dobrih pesama naših saradnika.
Zbog toga je kvalitet napisanih tekstova pesama jako bitan.

Svi oni koji budu želeli preuzeti naše pesme za komponovanje
i javno izvođenje, mogu nas kontaktirati putem e-maila ili na
broj našeg mobitela, objavljen na stranici KONTAKT kako bi smo
dogovorili uslove o mogućem korištenju tekstova pesama koji su
objavljeni na stranicama ovog sajta,na obostrano zadovoljstvo.

Autorsko pravo i srodna prava

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (ZAPSP)

Autorsko pravo je pravo autora u pogledu njegovog autorskog dela.

Autori dela iz područja književnosti, znanosti i umetnosti
imaju isključivo pravo korištenja svog dela, a drugima mogu
odobriti ili zabraniti korištenje dela.
Autor može zabraniti odnosno pod ugovorenim uslovima odobriti
umnožavanje, javnu izvedbu, snimanje, emitovanje, prevod ili
prilagodbu svog dela. Autori često imovinska - ekonomska prava
nad svojim delima ustupaju pojedincima ili pravnim osobama koje ih
mogu najbolje komercijalno iskorištavati, u zamenu za plaćanje
naknade koje ovise o korištenju dela. Međutim, moralna prava autora
vezana su uz osobu autora i nisu prenosiva. Moralna prava autora
samo su djelomično prenosiva u slučaju smrti autora.
Autorskim pravom ne štiti se ideja nego autorsko delo koje je
izražaj ideje, bez obzira na vrstu ili kvalitetu izražavanja.
Autorsko pravo nastaje samim ostvarenjem dela i za razliku od
većine drugih oblika intelektualnog vlasništva, ne podleže
administrativnim ili registracijskim postupcima.
Srodna prava su prava koja su bliska (susedna) autorskom pravu,
pretpostavljaju već postojanje autorskog dela, imaju svoj poseban
predmet zaštite, a po Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima
(ZAPSP) pružaju zaštitu:
1.Umetnicima izvođačima na njihovim izvedbama,
2.Proizvođačima fonograma na njihovim fonogramima,
3.Filmskim producentima (proiz.videograma) na njihovim videogramima,
4.Organizacijama za radiodifuziju na njihovim emitovanjima,
5.Izdavačima na njihovim izdanjima,
6.Proizvođačima baza podataka na njihovim bazama.

Potrebno znati o
intelektualnom vlasništvu

Zbog stalne opasnosti od uništenja ili gubitka materijalnih dobara,
tokom istorije ljudske civilizacije razvijeni su brojni načini zaštite
odgovarajućim metodama sakrivanja, zatvaranja, nadzora i čuvanja, te
odgovarajući sistem pravne zaštite materijalnog vlasništva.
Proizvodi ljudskog uma predstavljaju nematerijalna dobra, čija je
vrednost u umnožavanju, upotrebi i prikazivanju drugim ljudima,
pa ih nije moguće zaštititi sakrivanjem, zatvaranjem ili drugim
merama fizičke zaštite. Kako bi se zaštitila ova vrsta dobara,
te na taj način potakla ljudska kreativnost koja doprinosi opštem
društvenom razvitku, razvijen je odgovarajući sistem pravne zaštite
intelektualnog vlasništva.
Neovlaštena upotreba ili umnožavanje predmeta intelektualnog vlasništva
predstavlja povredu prava, a pravo vlasnika na raspolaganje, upotrebu i
sticanje koristi, štiti se sredstvima i institucijama pravnog sistema.
Intelektualno vlasništvo obuhvata autorsko i srodna prava,
te prava industriskog vlasništva.
• Autorsko pravo je isključivo pravo autora na raspolaganje njihovim
književnim, znanstvenim ili umetničkim delima, te delima iz drugih
područja stvaralaštva; srodna prava na sličan način odnose se na prava
umetnika izvođača, proizvođača fonograma i emitovanja radija i televizije;
• Industrisko vlasništvo obuhvata prava kojima proizvođači štite od
konkurenata svoje poslovne interese, položaj na tržištu i sredstva uložena
u istraživanje, razvoj i promociju.
Pojedine aspekte ili svojstva nekog proizvoda moguće je zaštititi kroz
jedan ili više raznih oblika intelektualnog vlasništva, koji se međusobno
nadopunjuju. Patentom se štiti novo rješenje nekog tehničkog problema,
industriskim dizajnom štiti se novi vanjski oblik ili izgled proizvoda,
a žigom ("registered trade mark") se štiti neki znak koji služi za
razlikovanje od sličnih proizvoda i usluga na tržištu.